Pomeranian Planerade Kull!

Vi Planera kull med vore Chokolade tikar,

och med vor Creme tik Daisy.

när dom kommar i löbtid.