Pomeranian Planerade Kull!

Vi Planera kull med vora Chokolade tikar,

med vora Creme tik Daisy.

Och med vora vite tikar Smilla och Lucia,

när dom kommar i löbtid.