Karmen och                                                             Happy   
   
Det kan bli Blue Merle, Bi merle, träfärgad och svart-vit